โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดศิลปกรรม | ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดศิลปกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 46 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

1. Great building : the world's architectural masterpieces explored and explained อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
2. The elements of sculpture : a viewer's guide อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
3. Package design index 2018 : branding & packaging อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
4. Drawing the human figure : the artst's complete guide อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
5. Great paintings : the world's masterpieces explored and explained  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

    สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
     งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1323
     Facebook fanpage : RMUTL Library Fanclub


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา