โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Art & Architecture Source  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Art & Architecture Source

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 4039 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  • Art & Architecture Source พัฒนาจากการควบรวมฐานข้อมูลคุณภาพสูงของ EBSCO และ H.W. Wilson, ฐานข้อมูลนี้เป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ศิลปะการตกแต่ง ศิลปะเชิงพาณิชย์ และสถาปัตยกรรม  โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1914 ใช้งานร่วมกับ Academic Search Ultimate ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีวารสารฉบับเต็มเพิ่มขึ้น 660 รายการ เข้าถึงวารสารฉบับเต็มได้กว่า 770 รายการ
    สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2563

      URL สำหรับการเข้าใช้งานตรง >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=vth

      Shorten URL >> https://bit.ly/2L5UnP4

    QR Code >> 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา