โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา MOU ระหว่าง มทร.ตะวันออก กับ  บริษัท สยามมิชลิน จำกัด | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา MOU ระหว่าง มทร.ตะวันออก กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา มทร.ตะวันออก จับมือร่วมบริษัทสยามมิชลิน (พระประแดง) นำร่องแพลตฟอร์มความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรม
         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา