โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-03 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-01-03

แนะนำหนังสือ : มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ
อังคาร 3 มกราคม 2566 / แนะนำหนังสือใหม่

  แนะนำหนังสือ : มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20230-2022-10-31   *****************   มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ โดย มาลี ตั้งระเบียบ, ทนงศักดิ์ ยาทะเล, ยรรยง เฉลิมแสน, จิรภา พงษ์จันตา, ส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา