โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-29 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-29

มทร.ล้านนา น่าน จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เชื่อมสัมพันธ์บุคลากร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566
พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. มทร.ล้านนา น่าน จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีแก่บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566      มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท จากทีมกีฬาสีน้ำตาลและสีเหลือง ทั้งกีฬาลิงอุ้มแตง , วิ่งมะนาว , วิ่งกระสอบ , ตีคี , แชร์บอลลอดถ้ำ , ปิดตาตีปี๊บ และชักกะเย่อ นำการแข่งขันโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy) ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร
พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ มีนโยบายให้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา