โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-14 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-14

แนะนำหนังสือ : น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
พุธ 14 ธันวาคม 2565 / แนะนำหนังสือใหม่

  แนะนำหนังสือ :  น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ที่ URL :  https://cttc.rmutl.ac.th/news/20289-2022-11-14     *****************   น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง โดย มาลี ตั้งระเบียบ, สิทธิชัย จีนะวงษ์ และ กนกพงษ์ ศร... >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 14 ธันวาคม 2565 / แนะนำหนังสือใหม่

         1. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 59 : เรื่อง SOS เอาตัวรอดจากเรื่องฉุกเฉิน / ควอนชันโฮ  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา