โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-01 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-01

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ AccessScience
พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  AccessScience              เป็นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เสมือนสารานุกรม (Encyclopedia) เคลื่อนที่ พร้อมมีหนังสือตำราเรียนในชุด Schaum มัลติมีเดีย แอนิเมชั่น ประวัตินักวิทยาศาสตร์คนดังของโลก บทความ คำจำกัดความ และอื่นๆ เปิดทดลองใช้งานระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา