โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-23 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-02-23

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญร่วมอบรมเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ
พุธ 23 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวบริการ ข่าวอบรม/เสวนา

          คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ" วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จและสามารถบรรลุภาระกิจของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถทบทวนองค์รู้ที่มีอยู่เดิมและมีการจัดการองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถนำหลักการและความรู... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิญปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
พุธ 23 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 22 ก.พ. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และฟิสิกส์พื้นฐานแก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ และมีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยกำหนดการจัดอบรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ ระห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา