โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-30 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-12-30


รอง ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (วันพฤหัสบดี) ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์อนุพงศ์ ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพทุธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการ สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานบัว มทร.ล้านนา โดยกำหนดการเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พีธีไหว้พ่อปู่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา