โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-23 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-03-23

สวส.มทร.ล้านนา : Work from Home (24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563)
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา : Work from Home  24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563  หรือจนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลง ช่องทางการให้บริการ  Website : ... >> อ่านต่อ


งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562 Oh my boo! คุณผีอ้อนรัก  / โดย TheLittleFinger   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ ทต.ช้างเผือก พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ พ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนโรงฝึกงานของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ควบคู่กับการประกาศมาตรการให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอบแบบออนไลน์ และมาตรการ Work from home “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ” สำหรับบุคลากรสายสนับส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา