โลโก้เว็บไซต์ หอสมุดปิดบริการ วันที่ 14 - 30 เมษายน 2563 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หอสมุดปิดบริการ วันที่ 14 - 30 เมษายน 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 เมษายน 2563 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 เมษายน 2563 - 30 เมษายน 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา