โลโก้เว็บไซต์ หอสมุดปิดบริการ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หอสมุดปิดบริการ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 586 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา