โลโก้เว็บไซต์ หอสมุดปิดบริการ วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หอสมุดปิดบริการ วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มีนาคม 2563 - 30 มีนาคม 2563

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา