โลโก้เว็บไซต์ เปิดบริการยืมคืน | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดบริการยืมคืน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2560 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1310 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 กันยายน 2560 - 18 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบ : ห้องสมุด

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทค เปิดให้บริการยืมคืน ทรัพยากรสารนิเทศ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา