โลโก้เว็บไซต์ �����������������������������������������������������-2562 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : �����������������������������������������������������-2562

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562          เพชรพระอุมา เล่ม 26-30 / พนมเทียน  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562 ตายเพื่อรัก (ตำนานแห่งทะเลสาบลัวร์) และเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ = I'd die for you (the legend of lake lures) and other selected storie / เอฟ. สก็อตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์  ดูสถานะหนังสือ  >> อ่านต่องานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562          เพชรพระอุมา เล่ม 41-45 / พนมเทียน  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562          เพชรพระอุมา เล่ม 21-25 / พนมเทียน  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562          เพชรพระอุมา เล่ม 36-40 / พนมเทียน  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562          เพชรพระอุมา เล่ม 16-20 / พนมเทียน  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 27 มกราคม 2564 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562          เพชรพระอุมา เล่ม 31-35 / พนมเทียน  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
จันทร์ 11 มกราคม 2564 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562          เพชรพระอุมา เล่ม 11-15 / พนมเทียน  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
จันทร์ 4 มกราคม 2564 / แนะนำหนังสือใหม่

นวนิยาย งบประมาณปี 2562          เพชรพระอุมา เล่ม 6-10 / พนมเทียน  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 99


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา