โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศฯ มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ สวส.มทร.ล้านนา  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารสนเทศฯ มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ สวส.มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   วันนี้ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. - เวลา ๑๒.๐๐ น. สวส.มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน ๔๖ ท่าน ณ อาคารหอสมุด โดยเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวสว.มทร.ล้านา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประภาส สุวรรณ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และตัวแทนบุคลากรแต่ละกลุ่มงานร่วมให้การต้อนรับด้วยเช่นกัน โดยมีบุคลากรกลุ่มงานห้องสมุด นำเข้าคณะศึกษาดูงานฯ เข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง ของ สวส.มทร.ล้านนา
   เป้าประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ฯ เนื่องจาก สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดจัดโครงการสารสนเทศสัญจร ครั้งที่ ๑๓ เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษา เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านวิชาชีพให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก่อเกิดการพัฒนาศักยภาพของคณะศึกษษดูงานอีกทางหนึ่ง

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก....https://www.facebook.com/pg/ARITRMUTL.Official

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย,ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา