โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาค้างส่งหนังสือห้องสมุด และค่าปรับปีการศึกษา 1/2561 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาค้างส่งหนังสือห้องสมุด และค่าปรับปีการศึกษา 1/2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายชื่อนักศึกษาค้างส่งหนังสือและค่าปรับปีการศึกษา 1/2561 
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อห้องสมุดเพื่อจัดส่งหนังสือและชำระค่าปรับค้างส่ง
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางทิพย์ธิดา ก๋าวิละ โทร.053-921444#1323

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา