โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒) | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   

   ด้วยงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา การนี้ทางงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนแต่ละหลักสูตรในการเลือกเสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รอบการจัดซื้อไตรมาสที่ ๒ โดยสามารถส่งไฟล์รายชื่อที่เลือกเรียบร้อยแล้วมาที่ E-Mail : tiptida@rmutl.ac.th 
   ทั้งนี้งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา จะได้ดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จตามกระบวนการ และจะแจ้งผลการสั่งซื้อไปยังคณะ/สาขา เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

 

    สามารถดาวน์โหลด >>> รายการหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณา...(คลิกที่นี้)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา