โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล สืบฮีต โตยฮอย ล้านนา “ สระเกล้าดำหัวอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส ”  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล สืบฮีต โตยฮอย ล้านนา “ สระเกล้าดำหัวอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส ”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วานนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวอธิการบดี มทร.ล้านนา และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณตึกหน้า อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

โดยกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประมาณ เริ่มจากพิธีบวงสรวงดำหัวครูบาเจ้าศรีวิชัยและพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช และเวลา ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมการแข่งขันการประกวดลาบเมือง ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ น. ตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร จาก ๖ เขตพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คณะ สำนัก กอง ฯลฯ เริ่มทยอยจัดตกแต่งซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม คาวหวาน เป็นต้น โดยทางสำนักวิทยบริการฯ ได้นำข้าวห่อตองร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

จนกระทั่งถึง เวลา ๑๗.๐๙ น.โดยประมาณ เริ่มพิธีการสระเกล้าดำหัวอธิการบดี มทร.ล้านนา และอาจารย์อาวุโสฯ เริ่มจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ และสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส เช่น ศ.สวาสดิ์ ไขยคุณา อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาคนแรก พร้มด้วยอาจารย์อาวุโสท่านอื่นๆ

ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา