โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์  : สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) แนะนำบริการ ระบบจองห้องแบบออนไลน์ Booking RMUTL | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) แนะนำบริการ ระบบจองห้องแบบออนไลน์ Booking RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่องทางการเข้าใช้บริการ ระบบจองห้องแบบออนไลน์  https://booking.rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา