โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) ร่วมกิจกรรม ''รักการอ่าน'' ประจำเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 67 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) ร่วมกิจกรรม ''รักการอ่าน'' ประจำเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 67

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา