โลโก้เว็บไซต์ หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2567 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

1. ปฐมบท ทฤษฏีสถาปัตยกรรม / ต้นข้าว ปาณินท์  ดูสถานะหนังสือ คลิก

2. My hygge home : จัดบ้านน่าอยู่ด้วยปรัชญาความสุขฉบับฮุกกะ
    = My hygge home : how to make home your happy place 
/ Meik Wiking  ดูสถานะหนังสือ คลิก

3. มหัศจรรย์เมืองที่มองไม่เห็น : คู่มือสำรวจโลกซ่อนเร้นของเมืองผ่านงานออกแบบรอบตัว
    = The 99% invisible city : a field guide to the hidden world of everyday design 
/
    Roman Mars, Kurt Kohlstedt  ดูสถานะหนังสือ คลิก

4. เข้าใจจิบลิ อริสา พิสิฐโสธรานนท์ ดูสถานะหนังสือ คลิก

5. ชายมหัศจรรย์ผู้ทำให้โลกรู้จักจิบลิ = Sharing a house with the never-ending man
    : 15 years at Studio Ghibli 
/ Steve Alpert ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

 

 

[หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา