โลโก้เว็บไซต์ หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

1. Ceramic transfer printing / Kevin Petrie  ดูสถานะหนังสือ คลิก

2. Special effect glazes / Linda Bloomfield  ดูสถานะหนังสือ คลิก

3. Biomimetics for designers : applying nature's processes and materials in the real world /
    Veronika Kapsali  ดูสถานะหนังสือ คลิก

4. Design. Think. Make. Break. Repeat : a handbook of methods Martin Tomitsch ... [et al.] 
    ดูสถานะหนังสือ คลิก

5. Fashion bags & accessories : creative design and production / Darla-Jane Gilroy ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

 

 

[หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา