โลโก้เว็บไซต์ หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

1. วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม = Construction materials and methods for architectural work /   
    กรุณาพร รัตนภูผา  ดูสถานะหนังสือ คลิก

2. วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน = Construction materials & technique / กวี หวังนิเวศน์กุล  ดูสถานะหนังสือ คลิก

3. ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม = Architecture cost estimating / กรุณาพร รัตนภูผา  ดูสถานะหนังสือ คลิก

4. การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง = Construction cost estimating กวี หวังนิเวศน์กุล ดูสถานะหนังสือ คลิก

5. การส่องสว่าง = Illumination / อภิรักษ์ สุขเกษม ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

 

 

[หนังสือคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา