โลโก้เว็บไซต์ หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

1. พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-2475)
     = The evolution of public relations in Thailand (1851-1932) 
/ นภวรรณ ตันติเวชกุล  ดูสถานะหนังสือ คลิก

2. เทคนิคธรรมดาที่บริษัทไม่ธรรมดาทำ = Management techniques / ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล  ดูสถานะหนังสือ คลิก

3. ไล่ล่าหา "หุ้นเด็ด" / เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์  ดูสถานะหนังสือ คลิก

4. ปั้นพอร์ตลงทุน ด้วยสุดยอดหุ้นพื้นฐาน = Fundamentals of investing ประกิต สิริวัฒนเกตุ ดูสถานะหนังสือ คลิก

5. ลงทุนหุ้นเติบโต 101 = Investing in growth stock 101 / Labhoon ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

 

 

[หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา