โลโก้เว็บไซต์ หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน 2567 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

1. จับตาย! วายร้าย ตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาอังกฤษ  / อาจารย์ทีวี จูเนียร์ (สุรชัย รอดงาม)  ดูสถานะหนังสือ คลิก

2. พูดได้พูดคล่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน = English conversation for everyday usage  / 
    กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส  ดูสถานะหนังสือ คลิก

3. ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร / ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์  ดูสถานะหนังสือ คลิก

4. สนทนาอังกฤษธุรกิจ เล่มเดียวเอาอยู่ = Easy english conversations for business 
    กองบรรณาธิการ ดูสถานะหนังสือ คลิก

5. การออกเสียงคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้เพื่อใช้ในการสื่อสาร /
    สนใจ ไชยบุญเรือง, กวิสรา นิลมงคล ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

 

 

[หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา