โลโก้เว็บไซต์ หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

1. 100 วิธีเขียนอังกฤษอย่างมีชั้นเชิงและทรงพลัง = 100 Ways to improve your writing /
     Gary Provost   ดูสถานะหนังสือ คลิก

2. แกรมมาร์ภาษาเกาหลี = Better Korean grammar / คิมซูบัก  ดูสถานะหนังสือ คลิก

3. ภูมิปัญญาสามก๊ก = The wisdom of romance of the three kingdoms / บุญศักดิ์ แสงระวี  ดูสถานะหนังสือ คลิก

4. ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก = The art of strategy romance of the three kingdoms 
    บุญศักดิ์ แสงระวี ดูสถานะหนังสือ คลิก

5. คมวาทะสู่ความสำเร็จในสามก๊ก / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

 

 

[หนังสือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา