โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน (การเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุด) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน (การเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุด) ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รางวัลการเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุด

รางวัลที่ 1 ทัตธน ต๊ะพันธุ์ (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)
รางวัลที่ 2 กิตติศักดิ์ ยาวิชัย (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)
รางวัลที่ 3 ธีระภัทร์ สนิทธา (คณะวิศวกรรมศาสตร์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา