โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : วันหยุดให้บริการ 13 ต.ค. 66 (วันนวมินทรมหาราช) | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : วันหยุดให้บริการ 13 ต.ค. 66 (วันนวมินทรมหาราช)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา