โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน (การยืมทรัพยากรสูงสุด) ประจำเดือน กันยายน 2566 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน (การยืมทรัพยากรสูงสุด) ประจำเดือน กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รางวัลการยืมทรัพยากรสูงสุด
1. นายกิตติศักดิ์ ยาวิชัย (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)
2. นายฤทธิเดช ทายะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
3. นางสาวพรเพ็ญ ไทยใหญ่ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา