โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน (การเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุด) ประจำเดือน กันยายน 2566 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน (การเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุด) ประจำเดือน กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รางวัลการเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุด

1. นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องทิพย์ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์)
2. นายฐิตินันท์ เตจา (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)
3. นายกิตติศักดิ์ ยาวิชัย (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา