โลโก้เว็บไซต์ ผลงานการประกวดแบบของนักศึกษาสู่การสร้างงานสถาปัตยกรรมซึ่งจัดแสดงในงาน The 29th Guangzhou Garden Expo  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลงานการประกวดแบบของนักศึกษาสู่การสร้างงานสถาปัตยกรรมซึ่งจัดแสดงในงาน The 29th Guangzhou Garden Expo

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กันยายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 876 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ผลงานการออกแบบ “Bamboo trap” ของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ทีม Yetteh  จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย นายณัชพล มิ่งขวัญ นายวัชรพฤต ฤทธิ์รวมทรัพย์ นายปภังกร มรม่วง นายธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร นายธีธัช ธัญญานิธิวัฒน์  โดยมี ดร.กนกวรรณ คชสีห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในนามตัวแทนประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Competition Champion Third Prize จากการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา เมื่อปี 2021 Guangdong-Hong Kong-Macau Great Bay Area -Association of Southeast Asian Nations International Colleges Design & Construction Competition ใน Theme “Originated from Traditional Techniques and Arts” ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคารจริงและนำไปจัดแสดง ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน และจัดแสดงในงาน The 29th Guangzhou Garden Expo อีกด้วย

 

ขอบคุณภาพ/ข้อมูลจาก : bamboo Construction Competition Thailand Division


คลังรูปภาพ : 27-09-66


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา