โลโก้เว็บไซต์ มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน การเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม รักการอ่าน การเข้าใช้บริการห้องสมุดสูงสุด ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา