โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด การออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ประจำหอสมุด  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด การออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ประจำหอสมุด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา