โลโก้เว็บไซต์ นวนิยายใหม่ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นวนิยายใหม่ หอสมุด สวส. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2566 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นวนิยายใหม่ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

1. ขุนหอคำ / กฤษณา อโศกสิน  ดูสถานะหนังสือ คลิก

2. เวียงแว่นฟ้า / กฤษณา อโศกสิน ดูสถานะหนังสือ คลิก

3. หนึ่งฟ้าดินเดียว / กฤษณา อโศกสิน ดูสถานะหนังสือ คลิก

4. เมืองลับแล / มาลา คำจันทร์ ดูสถานะหนังสือ คลิก

5. พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ / วีรพร นิติประภา ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

 

 

[นวนิยาย งบประมาณปี 2565]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา