โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2565 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         1. คุณปู่แว่นตาโต /  ชมัยภร แสงกระจ่าง  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         2. ขบวนการนกกางเขน = Rossignols en cage / Madeleine Treherne  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         3. นวนิยายชุด เดอะ ไทรเอิล ออฟ อะพอลโล เล่ม 3 : วงกตเพลิง / Rick Riordan  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         4. เกาะมหาสมบัติ = Treasure island / R.L. Stevenson  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         5. ละครแห่งชีวิต = The circus of life / หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์  ดูสถานะหนังสือ คลิก

 

[นวนิยาย งบประมาณปี 2563]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา