โลโก้เว็บไซต์ ปิดเทอม ยืมน๊าน นาน  : ประกาศ ขยายเวลาการยืมหนังสือของนักศึกษา จาก 1 สัปดาห์เป็น 1 เดือน | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปิดเทอม ยืมน๊าน นาน : ประกาศ ขยายเวลาการยืมหนังสือของนักศึกษา จาก 1 สัปดาห์เป็น 1 เดือน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 746 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ปิดเทอม ยืมน๊าน นาน >> หอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) และ ห้องสมุด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) : 
              ขยายเวลา การยืมหนังสือของนักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน จาก 1 สัปดาห์เป็น 1 เดือน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2566

เงื่อนไข : - บริการเฉพาะนักศึกษาที่ยังอยู่ในหลักสูตร(ยกเว้นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)
              - จำนวนการยืม 5 เล่ม/เดือน
              - สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ที่ https://autolib.rmutl.ac.th
              - กรณีหนังสือชำรุด/หาย/เกินกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของห้องสมุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานหอสมุด โทร. 053-921444 ต่อ 1323
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา