โลโก้เว็บไซต์ Online Training : Publishing your Research Paper with Cambridge University.  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Online Training : Publishing your Research Paper with Cambridge University.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มีนาคม 2566 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 7851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

We are pleased to invite the librarians/lecturers to join our forthcoming online training: Publishing your Research Paper with Cambridge University Press.following details below:

Event Details:
Date: Wednesday 8th March 2023
Time: (14:00-15:00pm, Bangkok Time)
Register Link: https://www.surveymonkey.com/r/TBFHHNT

Topics:
• Participants will learn about the publishing landscape for Open Access (OA) journals and books.
• Tips on journal selection, submission and the editorial review process will be covered.
• There will be an overview of the OA / hybrid journals published by Cambridge and its author services.

OUTLINE
• Introducing Cambridge University Press
• Selecting Journals
• Responding to referee reports
• Preprints & Cambridge OpenEngage
• The Open Access publishing landscape
• Writing your paper: tips
• Our Open Access Journals
• Q&A (15 min)
สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. อาจารย์จะได้รับ อีเมลแจ้งเตือนเพื่อเข้าประชุม 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุมค่ะ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา