โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ปิดให้บริการห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม (Co-working Room) 4-6 มี.ค. 66 เพื่อปรับปรุงการให้บริการ  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ปิดให้บริการห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม (Co-working Room) 4-6 มี.ค. 66 เพื่อปรับปรุงการให้บริการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา