โลโก้เว็บไซต์ มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม ''รักการอ่าน'' การยืมทรัพยากรสารสนเทศสูงสุด ประจำเดือน ม.ค. 66 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มอบรางวัลผู้โชคดี : จากกิจกรรม ''รักการอ่าน'' การยืมทรัพยากรสารสนเทศสูงสุด ประจำเดือน ม.ค. 66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา