โลโก้เว็บไซต์ ประกาศด่วน...สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปิดให้บริการ 11 ก.พ. 66 เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 2 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศด่วน...สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปิดให้บริการ 11 ก.พ. 66 เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 2 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา