โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สวส.มทร.ธัญบุรี | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สวส.มทร.ธัญบุรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สวส.มทร.ธัญบุรี)
   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ), อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม (รองผู้อำนวยการ), อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ (รองผู้อำนวยการ), นางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สวส.มทร.ธัญบุรี นำโดย อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์  (ผู้อำนวยการ)  ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร จำนวน ๓๔ คน มีนายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นำเสนอภาพรวมต่างๆ เกี่ยวกับ สวส.มทร.ล้านนา หลักจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมไปถึงเข้าเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา