โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2565 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 28 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         1. ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลุยวิทย์ 1 : ตอน Coding เกมทะลุจอ / Storybox  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         2. ตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ 1 : ตอน ภารกิจพิชิตแอฟริกา / Lee, Bong-gi  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         3. ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ 2 : ตอน หนีห่าวเมืองจีน / Im, Yeong-jae  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         4. ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ 4 : ตอน ตะลุยอังกฤษ / Kwon, Chan-ho  ดูสถานะหนังสือ คลิก

         5. ครอบครัวตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ 7 : ตอน เปิดประตูสู่อาเซียน / Kim, Hyun-soo และ Lim, Gang-jae  ดูสถานะหนังสือ คลิก

[นวนิยาย งบประมาณปี 2563]

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา