โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2565 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.      25 วิธีคิดให้ชีวิตชิบหาย : 25 วิธีคิดให้ชีวิตสบายๆ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

2.      ฝึกสมองไม่ให้ทุกข์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

3.      จดโน้ตแบบนี้สมองชอบจัง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

4.      61 คำถาม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ) = Yabai Shinri test  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

5.      เมื่อสิ่งที่จูงใจคนได้--ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด = Drive  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา