โลโก้เว็บไซต์ ภาพมอบรางวัล ผู้โชคดีจากกิจกรรม : รักหอสมุด ประจำเดือน ส.ค. 65 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพมอบรางวัล ผู้โชคดีจากกิจกรรม : รักหอสมุด ประจำเดือน ส.ค. 65

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา