โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2565 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.     เก่งอังกฤษ เก่งศัพท์ ฉบับภาพสุด Cute!  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

2.     Super easy conversation อังกฤษสั้น ง่าย พูดได้คล่อง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

3.     Super easy English เก่ง Grammar พูดอังกฤษได้ง่ายจัง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

4.     มือใหม่หัดแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

5.     ทบทวน ฝึกฝน พัฒนา ฟื้นฟู ภาษาอังกฤษ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา