โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : Did you Know… พื้นที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา OneDrive 5,000 GB (5 TB) | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : Did you Know… พื้นที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา OneDrive 5,000 GB (5 TB)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 5453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Username และ Password สำหรับใช้งาน คือ RMUTL Account
ช่องทางการเข้าใช้งาน : คลิกที่นี่ 
คู่มือการใช้งาน : คลิกที่นี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา