โลโก้เว็บไซต์ สวทช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17  NSTDA Annual Conference / NAC2022 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวทช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 NSTDA Annual Conference / NAC2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 4209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 : (17" NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022) ภายใต้หัวข้อ "พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation) ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ ht2s:/www.nstda.o.th/nac โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ต้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยพัฒนา รวมทั้งสื่อสารแผนกลยุทธ์ของ สวทข. ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา