โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : วันหยุดประจำเดือน ธันวาคม 2564  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : วันหยุดประจำเดือน ธันวาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 ธันวาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 27 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : วันหยุดประจำเดือน ธันวาคม 2564

6 ธันวาคม 2564 : วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 ธันวาคม 2564 : วันรัฐธรรมนูญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 ธันวาคม 2564 : วันสิ้นปี (โดยจะหยุดต่อเนื่อง ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา