โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 35 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.     ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม = Artificial intelligence : Swarm intelligence  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

2.     คน กับ AI โอกาสและความเสี่ยง = Human & machine : reimagining work in the age of AI  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

3.     วิศวกรรมขนส่ง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

4.     การประมาณราคาก่อสร้าง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

5.     ประมาณราคางานก่อสร้าง = Construction estimating  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา